MALATYA BATTALGAZİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hacı İbrahim Işık İlkokulu Kantin İhale İlanı ( 21.08.2017 - Saat: 09.00 )

Hacı İbrahim Işık İlkokulu Kantin İhale İlanı ( 21.08.2017 - Saat: 09.00 )

HACI İBRAHİM IŞIK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

(Okul Aile Birliği Başkanlığına)

 

 MADDE-1) Mülkiyeti Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne ait olup; Haci İbrahim Işık İlkokuluOkul Aile Birliği Başkanlığınca Okul Kantin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile aylık tahmini bedel üzerinden artırım yapılarak kiraya verilmek üzere ihaleye konulmuştur.

 

 

 

OKUL ADI

ADRESİ

 

ÖĞRENCİ SAYISI

PERSONEL SAYISI

MUHAMMEN BEDEL

AYLIK

 

MUHAMMEN

BEDEL

SEKİZ BUÇUK AYLIK

 

GEÇİCİ

TEMİNATI

 

 

İHALE

TARİHİ

 

 

İHALE

SAATI

HACI İBRAHİM IŞIK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

TANDOĞAN MAH. HAYAT SK. BLOK NO: 28/2

687

44

640,00

5.440,00

600,00

21.08.2017

09:00

 

MADDE-2) Haci İbrahim Işık İlkokulu kantinin kiraya verilmesi

MADDE-3)İhale belirtilen tarihte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonunda ihale komisyonu ve ihaleye katılanların huzurunda saat 09.00’da başlayacaktır.

MADDE-4) İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda yazılı şart ve belgeler aranır.

 

a)İhale komisyonu başkanlığına hitaben yazılmış ihaleye katılma istek dilekçesi,

 

b)Gelir vergisi mükellefi olacağına dair taahhütname,

 

c)Nüfus cüzdan örneği (Fotokopisi)

 

d)Sabıka kaydı (Sabıkalı olmadığına ait)

 

e)Kantin kiralama ihalelisinde katılımcılardan, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

      f) Okul Aile Birliği hesabına geçici teminatı gösterir banka dekontu,

 

g)Dosya ücretini gösterir banka dekontu(20 TL)

 

h)İhaleye vekâleten katılacaklardan kendi adlarına sabıka kaydı ve Nüfus cüzdan fotokopisi eklenecektir.

 

ı)İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan okul kantin kira bedeli borcu nedeniyle sözleşmesi   uzatılmayan yükleniciler ihaleye katılamayacaktır.

 

i)İlçemiz sınırları dâhilinde Kantin sözleşmesinin tek taraflı feshedilen kantin yüklenicileri, fesih tarihinden itibaren 1 yıl süresince kantin ihalelerine katılamayacaktır.

 

j)Kantincinin değişmesi durumunda, kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları, kullanım süresi ve aşınma payı da dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluşun ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski kiracıya yeni kiracı tarafından ödenir. İlgili kantinin bahsi geçen tesis masraflarının tutarı…………TL dir.

 

 

      İLAN OLUNUR.

Tandoğan Mah. Hayat Sok. No28 Battalgazi Malatya - (0422) 841 29 11 - 841 33 20 - 841 33 40

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.