MALATYA BATTALGAZİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lise ve Ortaokulu Servis Taşıma İlanı ( DEĞİŞİK )

  İlçemiz Avni Kığılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencilerinin servis taşıma sözleşmesi.
Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lise ve Ortaokulu Servis Taşıma İlanı ( DEĞİŞİK )

  Bakanlığımız 30.05.2018 tarih ve 79523799-20.03-E.10581842 yazısı ve 25/10/2017 tarih ve Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin (6) ıncı fıkrası usülleri, ilgi b maddesi gereğince İlçemiz Müdürlüğüne bağlı okullarımızdan Battalgazi Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından geçerli olmak 3 (Üç) eğitim öğretim dönemi geçerli olacak şekilde okul öğrencileri taşıma hizmeti için sözleşme yapılacaktır.

   İlgililere Duyurulur...

Sözleşme Konusu:   Avni Kiğılı Kız Anadolu Lisesi, lise ve ortaokul öğrencilerinin servisle taşınması

Başvuru Tarihleri:   20 Haziran / 2 temmuz

Başvuru Yeri:   Avni Kiğılı Kız Anadolu Lisesi´ ne Şahsen Başvuru yapılacaktır

Belirleme Yöntemi:   İlgili Yönetmeliğin 8.Maddesi gereği konisyon kararı(ek-3 kriterleri)

Komisyon Tarihi:   3 Temmuz 2018 

 

BAŞVURU EVRAKLARI:

a)   Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi.

b)  Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c)  Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /´veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

ç)  Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına,tüzel kişilerde üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeelr.

d)  Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu

e)  Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araçö plaka belgeleri,diğer illerde is Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri

f) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi

AÇIKLAMA:

Başvurular okula şahsen yapılacak. Evrakları eksik olan firmaların başvurusu kabul edilmeyecektir. Posta ve iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belgeler isteklilere geri iade edilmez.Yüklenici firmalar Bakanlığımızın ilgili genelgeleri doğrultusunda hazırlanmış teknik şartnameleri ilgili tarihler arasında okulumuz internet sitesinden ya da okulumuzdan temin edebileceklerdir.

Tandoğan Mah. Hayat Sok. No28 Battalgazi Malatya - (0422) 841 29 11 - 841 33 20 - 841 33 40

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.